Οφθαλμικό υπερηχογράφημα

Τί είναι; Ο β υπέρηχος στον οφθαλμό μας παρέχει παρα πολλες πληροφορίες για το βολβό του ματιού, το εσωτερικό του, τα εξαρτήματά του. Αποτελεί μια πολύ χρησιμη εξέταση για τον οφθαλμίατρο στην περίπτωση που δεν μπορει να ελεγξει το εσωτερικό του ματιού λόγω αδιαφάνειας στα θλόντα μέσα του ματιού, για παράδειγμα σε ένα πολύ ώριμο καταρράκτη ή σε μια εσωτερική αιμορραγία του ματιού.
Παθήσεις στις οποίες μας βοηθά στη διάγνωση ο β υπέρηχος είναι η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς ή του χοριοειδούς, τραύματα του οφθαλμού, ενδουαλοειδική αιμορραγία, υψηλή μυωπία, ενδοφθαλμίτιδες, ενδοφθάλμιοι όγκοι
Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τον β υπέρηχο της Ellex Eyecubed I3 ABD με άριστη ποιότητα εικόνας προσφέροντας έτσι πολλή μεγάλη βοήθεια στη διάγνωση