Παναμφιβληστροειδικη φωτοπηξια


Τί είναι η παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία;

Η παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία γίνεται όταν η κατάσταση του αμφιβληστροειδή σας έχει εξελιχθεί σε ένα στάδιο όπου υπάρχει έλλειψη οξυγόνου με αποτέλεσμα να αναπτύσονται νεοαγγεία. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις ισχαιμίας (μη καλής αιμάτωσης) του αμφιβληστροειδή π.χ. σε  προχωρημένα στάδια διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή σε απόφραξη αγγείων του αμφιβληστροειδή. Η ανάπτυξη των νεοαγγείων δεν είναι καλή εξέλιξη και λόγω της ευθραστότητάς τους μπορεί να αιμορραγήσουν και να οδηγήσουν σε ξαφνική απώλεια της όρασης

Επίσης αν τα νεοαγγεία αναπτυχθούν στην επιφάνεια της ίριδας (χρωματιστό μέρος του ματιού) μπορούν να αποφράξουν την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού του ματιού και να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα την πίεση του ματιού. Αυτό είναι πολύ επώδυνο και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης

Η παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία στοχεύει στο να σας βοηθήσει να απαλλαχθείτε από τα νεοαγγεία και συνήθως πραγματοποιείται σε μία έως τρείς συνεδρίες

Το laser είναι ακτίνα φωτεινής ενέργειας συγκεκριμένου μήκους κύματος που εφαρμόζεται στον αμφιβληστροειδή. Αρχικά ενσταλλάζονται σταγόνες αναισθητικού και εφαρμόζεται ένας φακός επαφής. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε κοιτάζοντας στην κατεύθυνση που θα σας ζητηθεί από τον οφθαλμίατρο. Όση διάρκεια εφαρμόζεται το laser εσείς βλέπετε φωτεινές λάμψεις. Οι φωτείνες αυτές λάμψεις σε συνδυασμό με το ότι το μάτι σας ειναι μυδριασμένο (η κόρη είναι μεγάλη από τις σταγόνες) έχουν ως αποτέλεσμα τη θολή όραση για μερικές ώρες. Σε περίπτωση που έχετε πονοκέφαλο πάρτε τα αναλγητικά που χρησιμοποιείτε συνήθως.


Η θεραπεία με το laser δεν είναι ανώδυνη. Θα αισθάνεστε το laser κάθε φορά που εφαρμόζεται στον αμφιβληστροειδή σας. Ωστόσο για τους περισσότερους ανθρώπους είναι υποφερτός. Είναι σημαντικό κατα τη διάρκεια του laser να παραμείνετε ακίνητοι γιατί η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνη καθόσον μπορεί να κατευθύνει το laser σε λάθος σημείο του ματιού. 

Τι θα συμβεί αν δεν γίνει η παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία

Σε αυτή την περίπτωση τα νεοαγγεία θα συνεχίσουν να αναπτύσονται και να προκαλούν σοβαρές αιμορραγίες, ουλές, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και ανεπανόρθωτη βλάβη στην όραση

Ποιός είναι ο σκοπός της παναμφιβληστροειδικής φωτοπηξίας;

Με την παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία στοχεύουμε στην απαλλαγή από τα νεοαγγεία και μείωση της πιθανότητας αιμορραγίας στο μέλλον. Δεν γίνεται για να βελτιώσουμε την όραση

Υπάρχουν κίνδυνοι;

Μπορεί να προκαλέσει παροδική χειροτέρευση στην κεντρική όραση. Επίσης επηρρεάζει την περιφερική όραση και την ικανότητα να οδηγείτε ειδικά αν γίνει και στα δύο μάτια.