Τεστ αχρωματοψίας Ishihara


Τι είναι η αχρωματοψία; 

Αχρωματοψία είναι η αδυναμία της αντίληψης των χρωμάτων. Δεν αποτελεί κάποια μορφή τύφλωσης αλλά όταν έχετε αχρωματοψία, έχετε δυσκολία να ξεχωρίσετε κάποια συγκεκριμένα χρώματα, όπως το κόκκινο και πράσινο ή το μπλε και κίτρινο. Η αδυναμία αντίληψης του κόκκινου-πράσινου είναι η περισσότερο συχνή μορφή αχρωματοψίας. Λιγότερο συχνή παρουσιάζεται αυτή της αδυναμίας αντίληψης του μπλε-κίτρινου χρώματος. 


Αν στις παρακάτω εικόνες δε βλέπετε αυτά που αντιστοιχούν σε φυσιολογική όραση τότε έχετε κάποιο πρόβλημα

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να δούνε το 12 είτε έχουν είτε όχι αχρωματοψία


Σε φυσιολογική όραση το 8
Σε αχρωματοψία κόκκινου πράσινου το 3
Σε ολική τίποτα

Σε φυσιολογική όραση το 6
Σε αχρωματοψία κόκκινου πράσινου το 5
Σε ολική τίποτα

Σε φυσιολογική όραση το 29
Σε αχρωματοψία κόκκινου πράσινου το 70
Σε ολική τίποταΣε φυσιολογική όραση το 57
Σε αχρωματοψία κόκκινου πράσινου το 35
Σε ολική τίποτα

Σε φυσιολογική όραση το 5
Σε αχρωματοψία κόκκινου πράσινου το 2
Σε ολική τίποτα

Σε φυσιολογική όραση το 15
Σε αχρωματοψία κόκκινου πράσινου το 17
Σε ολική τίποτα
Σε φυσιολογική όραση το 6
Σε αχρωματοψία συνήθως τίποτα ή λάθοςΣε φυσιολογική όραση το 45
Σε αχρωματοψία συνήθως τίποτα ή λάθος
Σε φυσιολογική όραση το 7
Σε αχρωματοψία συνήθως τίποτα ή λάθος

Σε φυσιολογική όραση το 73
Σε αχρωματοψία συνήθως τίποτα ή λάθος
 Σε φυσιολογική όραση το τίποτα
Σε αχρωματοψία κόκκινου πράσινου το 5
Σε ολική τίποταΣε φυσιολογική όραση τίποτα
Σε αχρωματοψία κόκκινου πράσινου το 2
Σε ολική τίποτα
Αν στα παραπάνω απαντήσατε σωστά έχετε φυσιολογική έγχρωμη όραση και δεν είναι απαραίτητο να συνεχίσετε
Σε φυσιολογική όραση το 26
Σε πρωτανωμαλία (σπάνια) καλύτερα το 6
Σε πρωτανοπία μόνο το 6
Σε δευτερανωμαλία (συχνότερη) καλύτερα το 2
Σε δευτερανοπία μόνο το 2
Σε φυσιολογική όραση το 42
Σε πρωτανωμαλία καλύτερα το 2
Σε πρωτανοπία μόνο το 2
Σε δευτερανωμαλία καλύτερα το 4
Σε δευτερανοπία μόνο το 4


H αχρωματοψία δεν θεραπεύεται. Παρόλα αυτά, η διάγνωσή της από την πολύ μικρή ηλικία είναι πολύ σημαντική αφού κατά τη σχολική ηλικία ένα πολύ μεγάλο μέρος του διδακτικού υλικού βασίζεται στην χρωματική αντίληψη. Γνωρίζοντας το πρόβλημα, γίνεται ευκολότερο στο παιδί να αντιμετωπίσει μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες βασίζονται στην αντίληψη των χρωμάτων. Ετσι, εάν το παιδί σας έχει αχρωματοψία, θα πρέπει να ενημερώσετε το δάσκαλο ή τη δασκάλα του ώστε το μάθημά του να οργανωθεί με τρόπο ανάλογο προκειμένου να αντιμετωπισθούν σχετικές μαθησιακές δυσκολίες.
Το άτομο που πάσχει από αυτή την ασθένεια των µατιών δεν θα πρέπει να χειρίζεται μηχανήματα ή κουμπιά με κόκκινα ή πράσινα χρώµατα, όπως επίσης θα πρέπει να βρίσκει διαφορετικούς τρόπους για να διαχωρίζει διαφορετικά χρώματα χαπιών, αντικειμένων κ.α.
Κλείνοντας, θα πρέπει να πούμε πως η αχρωματοψία έχει και «πλεονεκτήματα». Τα άτομα που πάσχουν από αχρωματοψία αναζητούν περιγράμματα προκειμένου να αντισταθμίσουν τη σύγχυση των χρωµάτων, γι’ αυτόν τον λόγο μπορούνε, για παράδειγμα, να διακρίνουν εύκολα οτιδήποτε ή οποιονδήποτε καμουφλάρεται. Τέλος, τα άτομα αυτά έχουν αυξημένη νυκτερινή όραση σε σχέση με τα άτομα που έχουν φυσιολογική όραση.