παροχές εοπυυ για γυαλιά

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ (φεκ 3054/18-11-2012)  οι παροχές σε  ΟΠΤΙΚΑ− ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ έχουν ως εξής:


Στους ασφαλισμένους χορηγείται για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακοί επαφής.
Χορηγείται μόνο ένα είδος για την αντιμετώπιση της πάθησης των οφθαλμών, είτε γυαλιά (κάθε 4 έτη) είτε φακοί επαφής (κάθε 2 έτη).
Η αντικατάσταση των γυαλιών είναι δυνατή κάθε 4 έτη.
Η αντικατάσταση των φακών επαφής είναι δυνατή ανά 2ετία.
∆εν χορηγούνται συγχρόνως γυαλιά και φακοί επαφής.
Σε παιδιά έως 12 ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε 2 έτη.
Γυαλιά για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας χορηγούνται σε ασφ/νους μόνο άνω των 40 ετών, στην περίπτωση που δεν έχει χορηγεί άλλο ζεύγος στο διάστημα της 4ετίας για την αντιμετώπιση διαφορετικής πάθησης.
Ειδικότερα «επί κερατοκώνου» χορηγείται κερατοκωνικός φακός στο ποσόν των 70,00 Ευρώ έκαστος και αντικατάσταση ανά 6μηνο εφόσον χρειάζεται.
Το ποσό αποζημίωσης για γυαλιά είναι 100,00 Ευρώ (κρύσταλλα και σκελετός).
Το ποσό αποζημίωσης για κάθε φακό επαφής είναι 25,00 Ευρώ.
Τα γυαλιά και οι φακοί επαφής αποζημιώνονται με τα προαναφερθέντα ποσά εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό κατόπιν προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης και παραστατικό αγοράς. 

Αν θέλετε να κλείσετε ραντεβού για συνταγογράφηση γυαλιών ωστε να κάνετε δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ μπορειτε να καλέσετε στον οφθαλμίατρο στο τηλ 231032061 ενημερωθείτε και το κόστος της εξετασης και κλειστε ραντεβού