Παρουσιάσεις


>> ∆ιδακτική εμπειρία

 • επίβλεψη νέων ειδικευομένων, φοιτητών ιατρικής 
 • καθηγητής μεσης εκπαίδευσης σε τεε για 6 μήνες 

>> Παρουσιάσεις


 • “Stenotrophomonas Maltophilia κερατίτιδα”, παρουσιάση περιστατικού, μαθημα μικροβιολογίας, RDE Hospital, 1/4/2011, Exeter, UK 
 • “Παρεση 6 εγκεφαλικής συζυγιας ως μόνη εκδήλωση πολαπλής σκλήρυνσης”, παρουσίαση περιστατικού, μάθημα νευρολογίας, Torbay Hospital, 4/3/2011, Torquay, UK 
 • “Τραμπεκουλεκτομή με αφαιρεσιμα διπλού Π ράμματα”, παρουσίαση, συνάντηση ΟΕΒΕ, 10/4/2010, Καστοριά 
 • “Εξωπεριφακική τεχνική για δύσκολες περιπτώσεις καταρράκτη”, βίντεο, συνάντηση ΟΕΒΕ, 12/12/2009, Θεσσαλονίκη 
 • “Ταυτόχρονη Φακοθρυψία και πρόσθια βιτρεκτομή για καταρράκτη και αστεροειδή υάλωση” video, συνάντηση ΟΕΒΕ, 10/10/2009, Θεσσαλονίκη 
 • “πρόσθια βιτρεκτομή με χρήση τριαμκινολόνης”, e-poster, 42ο πανελλήνιο συνέδριο οφθαλμολογίας, 27-31/5/2009, Χερσόνησος, Κρήτη 
 • “Αμφιβληστροειδοπάθεια σε θεραπεία Ηπατίτιδας c με ιντερφερόνη” e-poster, 42ο πανελλήνιο συνέδριο οφθαλμολογίας, 27-31/5/2009, Χερσόνησος, Κρήτη 
 • “Piggyback ενθεση φακού σε υπερμετρωπικό μάτι”, video, 42ο πανελλήνιο συνέδριο οφθαλμολογίας, 27-31/5/2009, Χερσόνησος, Κρήτη 
 • “Piggyback ενθεση φακού σε υπερμετρωπικό μάτι”, παρουσίαση, συνάντηση ΟΕΒΕ, 7/3/2009, Φλώρινα 
 • “Διατιτραίνον τραύμα βολβού τραυματικός καταράκτης”, video, συνάντηση ΟΕΒΕ 18/10/2008, Θεσσαλονίκη 
 • “Πρόσθια βιτρεκτομή με χρήση τριαμκινολόνης”, παρουσιάση περιστατικού, συναντηση ΟΕΒΕ, 18/10/2008, Θεσσαλονίκη 
 • “Διεγχειριτικό σύνδρομο χαλαρής ίριδας σε ασθενείς σε αγωγή με α1 αδρενεργικούς αναστολείς ”, 41 Πανελλήνιο συνέδριο οφθαλμολογίας, 28/5-1/6/2008, Θεσσαλονίκη 
 • “Φακοτραμπεκουλεκτομή 2 σημείων με προσθήκη μιτομυκίνης και νέου αφαιρεσιμου ράμματος σχήματος”, video, 41 Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 28/5-1/6/2008, Θεσσαλονίκη 
 • “Φακοθρυψία σε πρόσθιο πολικό καταρράκτη”, video, 41st Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 28/5-1/6/2008, Θεσσαλονίκη 
 • “Εξωπεριφακική τεχνική για δύσκολες περιπτώσεις καταράκτη”, video, 41st Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 28/5-1/6/2008, Θεσσαλονίκη 
 • “Οφθαλμική λεισμανίαση”, Παρουσίαση περιστατικού, συνάντηση ΟΕΒΕ, 15/12/2007, Θεσσαλονίκη, GR 
 • “Αμφίχειρη φακοθρυψία μικρής τομής” video, συναντηση ΟΕΒΕ, 15/12/2007, Θεσσαλονίκη 
 • “Διεγχειριτικό σύνδρομο χαλαρής ίριδας σε ασθενείς σε αγωγή με α1 αδρενεργικούς αναστολείς”, συνάντηση ΠΟΕ, 14/4/2007, Βόλος 
 • “Θρομβολυτική και Αντιπηκτική Θεραπεία στην αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής”, poster, 6ο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, 12-14/5/2000, Θεσσαλονίκη 
 • “Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά διφθερίτιδας, οξειας πολιομυελιτιδας και φυματιωσης στην ελλάδα, 1973-1993” Galenus 1999;41:194-206 

>> Σεμινάρια συνέδρια

 • Thessaloniki vitreoretinal summer school 2-3/9/2011, ποσείδι, Χαλκιδική 
 • Skills in Retinal Imaging, Diagnosis & Therapy 7-8/7/2011 London
 • ετήσιο Συνέδριο Βασιλικού Κολεγίου Οφθαλμιάτρων, Birmingham, Μάιος 2011 
 • σεμινάριο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων, 5/2010 
 • BLS σεμινάριο 5/2010 plymouth hospitals nhs trust 
 • Εβδομαδιαία Φροντιστηριακά μαθήματα ΟΕΒΕ 2006-2012
 • Συναντήσεις ΟΕΒΕ 2006-2012
 • Ετήσια συνέδρια πανελλήνιας οφθαλμολογικής εταιρείας 2002-2012 
 • Refractive Surgery (Microkeratomes, Phacic IOLs) wetlab, Πειραματικά χειρουργεία οφθαλμολογίας 26-30 August 2009, ELECTRA PALACE, Θεσσαλονίκη